+47 99 44 99 44 post@sorlandetbaat.no

Har motor og batteri fått det vedlikehold det trenger, er sannsynligheten for problemer neste sommer kraftig redusert. Moderne båtmotorer er like bekymringsfrie som bilmotorer – så lenge de får et bra vedlikehold. Det er lett å tenke at «motoren har jo bare gått noen få timer i år, så da trenger den vel ikke service?». Den type utsettelser ender ofte med at regningen blir større den dagen noe alvorlig inntreffer som følge av dårlig vedlikehold.

Motor i salt miljø
En båtmotor som brukes i et salt og barskt sjømiljø, utsettes for helt andre belastninger enn en bilmotor som går på landveien. Salt, korrosjon og lange perioder uten bruk, er motorens verste fiende. Det har motorprodusentene tatt høyde for når de laget motoren, men skal den ha et langt og sunt liv, krever det også at du som båteier sørger for at motoren får pleien den trenger. Den relativt lave kostnaden ved å utføre jevnlig service på motor og fremdriftssystem er en rimelig forsikring mot motorstopp på sjøen – med farlige situasjoner eller avbrutt ferie som resultat.

Hva bør gjøres – og hvorfor?
Både innenbords- og utenbordsmotorer trenger vedlikehold og service. Nedenfor finner du de viktigste servicepunktene som vi anbefaler at følges opp når båten tas på land for vinterlagring.

Ferskvannskjøring
Med ferskvannskjøring mener vi at motoren startes opp med ferskvann tilkoblet og kjøres til den er varm. Da får man spylt gjennom kjølesystemet og fjernet saltavleiringer som vil tære på metallet gjennom vinteren. Dette forhindrer at kjølesystemet tetter seg og sørger for at motoren har riktig arbeidstemperatur når den brukes.

Offeranodene må erstattes
Korrosjon er et kjent problem i det maritime miljøet. Kort fortalt skapes det spenning mellom metall av ulik kvalitet når det kommer i kontakt med saltvann. Metallet av dårligst kvalitet vil da utsettes for tæring og kan «spises opp» over tid dersom motoren ikke beskyttes skikkelig. Derfor er alle båter og båtmotorer utrustet med såkalte offeranoder av sink. Disse skal skiftes jevnlig for å unngå korrosjonsangrep på motor og fremdriftssystem.

Bytte motor- og gearolje
All kraft som overføres i en motor eller gearkasse, overføres gjennom en mikroskopisk oljefilm. Om denne oljefilmen ikke var der, og metall arbeidet mot metall, ville motoren havarere i løpet av kort tid. Under bruk samler det seg avfallsstoffer i oljen og smøreevnen reduseres. Selv om motoren ikke har gått så mange timer, bør oljen i motor, gear, undervannshus og drev byttes med jevne mellomrom – og minimum en gang i året for å sikre lang levetid.

Tid for drivstoff- og oljefilter
I alle motorer, også utenbordsmotorer, sitter det filtere. Disse har til oppgave å fjerne urenheter i drivstoff og olje. Over tid vil alle filtre tettes til å evnen til å rense urenheter reduseres. For å få full uttelling av et oljeskift, bør man også bytte filter. Det samme gjelder for drivstoffilter. Det vil alltid være en fare for at det er vann i drivstoffet du fyller, og innsprøytingssystemet i en motor tåler ikke engang mikroskopiske vanndråper. For å sikre seg mot kostbare skader på drivstoffsystemet i motoren, bør derfor drivstoffilter skiftes ved hver motorservice.

Bytte impeller
En svært vanlig årsak til motorproblemer om våren, er at motorens sjøvannspumpe ikke fungerer. Årsaken er som regel at gummiimpelleren i pumpen er i dårlig forfatning. Bytte av impeller bør gjøres jevnlig.

Kontroll av sjøvannsfilter
Sjøvannfilter, som skal hindre at fremmedelementer suges inn og ender i sjøvannspumpa og ødelegger impelleren, bør kontrolleres og rengjøres hvert år.

Den viktige belgen
Hekkaggregatet, eller drevet, har en gummibelg som drivakselen går gjennom. Denne er utsatt for rur og groe, og bør skiftes hvert år for å unngå at vann kommer inn i drevet. Saltvann i drevet er synonymt med svært kostbare reparasjoner.

Batterier krever lading
Batteriene i en båt lever som regel et hardt liv. Ofte står det i lange perioder i utladet tilstand og tar skade. Når batterier lagres over vinteren, skal det være fulladet og lagres kjøligst mulig, nær 0 grader. Vi foretar en batteridiagnose av alle båtens batterier om høsten slik at vi har kontroll på batterienes tilstand før lagring.
Et fulladet batteri skal ha en hvilespenning på 12,72 V, noe de færreste batterier oppnår i båt på grunn av korte ladeintervaller, og/eller for dårlig ladekapasitet. Et batteri med 12,3V hvilespenning har halv kapasitet, og ved 12,0V er spenningen kritisk lav. Med 11,6V eller lavere hvilespenning er batteriet flatt eller ødelagt og bør skiftes.

På vår nettside er informasjonskapsler brukt til å huske innstillingene, statistikk og tilpassing av innhold. Denne informasjonen deles ikke med tredjeparter. Ved å fortsette å bruke nettstedet godkjenner du informasjonskapsel og personvern.
Ok